Týden pro broumovské kostely zaznamenal nečekaně velký úspěch jak v počtu návštěvníků, tak i v kvalitě ohlasů mezi nimi. Výsledek utvrdil organizátory v přesvědčeni, že opomíjené lidské hodnoty, jako jsou osobní prožitek, autentická zkušenost či vlastní pozitivní příklad znamenají větší přínos pro obnovu komunity a krajiny než tak často vzývaná materiální pomoc.

Týdne pro broumovské kostely se zúčastnilo celkem asi 3 400 lidí, z toho více jak 1300 shlédlo otevřené kostely přes den a 2 400 navštívilo večerní představení. Akci přijelo podpořit množství významných osobností, např.: biskup královehradecké diecéze Dominik Duka, světící biskup pražský Václav Malý, převor-administrátor břevnovských benediktinů Petr Siostrzonek nebo člen PSP ČR Libor Ambrozek, který se svou ženou Monikou převzal nad celou akcí záštitu.

Nejvíce lidí (přes 400) přišlo v neděli na úvodní vynikající koncert souboru Musica Piffera, unikátní rekonstrukci hudby k nešporám nazvaná Laudate Pueri, která se v našich zemích hrála kolem roku 1650. K dalším velkým zážitkům "Týdne" patřilo bezpochyby také vystoupení souboru Svatomichalská gregoriánská schola. Zpěváci, oblečení v bílých mnišských řízách s kápěmi, připravili v nabitém vižňovském kostele, ozářeném jen svíčkami a pochodněmi, pro všech 400 návštěvníků životní zážitek. Nezapomenutelné bylo i autorské čtení v současnosti nejčtenější polské spisovatelky Olgy Tokarczukové nebo exkurze do barokní fary v Heřmánkovicích.