K úspěchům Týdne patří bezesporu zájem účinkujících z celé ČR, kteří se ztotožnili s hlavní myšlenkou projektu a bez nároku na honorář naplnili žánrově pestrý program. Příjemným překvapením pro organizátory byla i výborná propagace "Týdne" ve sdělovacích prostředcích včetně celostátních deníků a rádií. Díky ní dorazil na Broumovsko značný počet obyvatel velkých měst, lidí z dalších vzdálených míst naší země (Opava, Kroměříž, J. Hradec...) a cizinců, kteří mnohokrát projevili zájem navázat spolupráci a podpořit tuto akci do budoucna. Za největší úspěch Týdne však považují organizátoři zájem místních obyvatel. Podle výsledků ankety, kterou připravila a zpracovala socioložka Eva Navrátilová mělo 51% tazatelů trvalé bydliště na území CHKO Broumovsko a 7% bydlelo přímo v obci, kde se akce konala (podrobnější výsledky v příloze této tiskové zprávy). Neméně zajímavým, i když statisticky nezaznamenaným faktem byly reakce desítek návštěvníků, kteří velmi osobně vyjádřili uznání organizátorům za přípravu akce.