Za stinnou stránku a zároveň pracovní výzvu do budoucna považujeme fakt, že navzdory velkému zájmu převážně místních obyvatel se "Týden" setkal jen s malým zájmem a konkrétní podporou místní samosprávy. Během "Týdne" jsme zaznamenali návštěvu jen dvou starostů, dvou místostarostů a několika zastupitelů. Tato určitá apatie komunálních politiků kontrastuje se zájmem desítek umělců i obyčejných lidí z celé republiky i úsilím dobrovolníků z celého světa, kteří projekt umělecky a organizačně zajistili. Velký zájem místních obyvatel ukazuje, že na Broumovsku, známém svými nepříznivými sociálními a ekonomickými ukazateli, panuje nemalý "hlad" po kulturním prožitku i společném setkávání a zároveň, že Broumovsko disponuje velkým nevytěženým rozvojovým potenciálem. Komunální politika bohužel nedokáže tento potenciál zatím využít. Vyhlídky Celkové výsledky projektu a ohlas veřejnosti dávají dobré vyhlídky pro pokračování akce v následujících letech. Cílem organizátorů bude napříště otevřít všechny kostely broumovské skupiny návštěvníkům v plném rozsahu a naplnit je kvalitním večerním programem. Nově budou iniciátoři usilovat o podnícení umělců a souborů k celotýdennímu pobytu a soustředěné umělecké práci v každém z prostorů nebo pořádání uměleckých dílen. Svojí přítomností by tak oživili nejen chrámové prostory, ale také život v každé z obcí. Nově také přibudou prohlídky kostelů s odborným výkladem a doplňkové programy pro děti a mládež.