Poprvé po mnoha desetiletích bylo současně zpřístupněno 7 z 10 vzácných kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera a navíc kostel M. Allieho v Martínkovicích. V 6 kostelech se uskutečnilo 8 kulturních akcí - koncerty, výstavy, divadlo, literární podvečer, umělecká vystoupení apod.

Všechny kostely Broumovské skupiny jsou státními kulturními památkami, díky mnoha desítek let trvající absenci téměř jakékoli péče a malému počtu věřících v regionu vedlo ke značným škodám a některé kostely velice chátrají. Hlavním smyslem akce proto bylo upozornit na výjimečné kulturní dědictví, které se v krajině Broumovska zachovalo, oživit zájem o ně u místních lidí i návštěvníků a hledat společně cesty k jeho duchovní i hmotné obnově.

Mezi další významné cíle "Týdne" patřilo oživení komunitní spolupráce, aktivní prožití volného času mladých lidí (uměním, fyzickou prací v krajině i vzděláváním), kladná propagace Broumovska a rozvoj turistického ruchu regionu. Týden pro broumovské kostely byl pořádán jako součást širšího programu "Cesty ke kořenům", který je snahou řady jednotlivců a nevládních institucí o nové zakotvení současného člověka, který nespatřuje smysl svého žití jen ve stále stoupající spotřebě či zisku.