Týden pro broumovské kostely 2001
15. - 22. července

Koncerty, výstavy a umělecké performance
v autentických prostorách Skupiny broumovských kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Během Týdne pro Broumovské kostely budou kromě kulturních programů mimořádně zpřístupněny kostely v Šonově, Božanově, Vižňově, Vernéřovicích, Heřmánkovicích, Otovicích, na Hvězdě, částečně v Ruprechticích a navíc velmi cenný kostel M. Allieho v Martínkovicích.

Nabídka na spolupráci
Ohlasy z minulé akce
Další informace na stránkách Collegia pro arte antiqua, hlavního organizátora Týdne.

Další hlavní partneři Týdne pro broumovské kostely:
Správa chráněné krajinné oblasti
INEX- Sdružení dobrovolných aktivit Praha

Děkanství v Broumově

Organizace a produkce: Mojmír Poláček, Collegium pro arte antiqua, Vrázova 17b, 616 00 Brno, tel.: 05-749 894, e-mail: polacek@collegium.cz